Accountec Byråportal

Varför digitalisera byrån?

Mer tid till rådgivning genom effektivare samarbete med era kunder
Ökad kundfokus
Lägg er tid på affärsrådgivning istället för mata in data i olika system
Accountec byråportal är till för redovisnings- lön och revisionsbyråer som vill ta steget in i framtiden där byrån och dess kunder nyttjar en gemensam och användarvänlig plattform för samarbete, analys, rådgivning och kommunikation.
I portalen kan byrån överblicka och hantera samtliga kunder oavsett system.
Byråns kunder får via mobilen och datorn tillgång till sin redovisning, bokföring, tidsrapportering och enkla och överskådliga grafer, nyckeltal och rapporter.

Portalen förenklar samarbetet med era kunder så att ni kan ägna er att att ge bättre rådgivning för att på så sätt stötta era kunders verksamhet och få dem att växa.
Peter Cervin
Partner
Spara enormt med tid och administration genom att enkelt dela dina vanligaste verktyg med era kunder. Single-sign on via webb och app gör att ert samarbete med kund effektiviseras till max

Bjud sedan in revisorn att samarbeta i alla systemen och få tillgång till all nödvändig data under begränsad tid. Enkelt för alla parter.
Peter Cervin
Partner
Spara enormt med tid och administration genom att enkelt dela dina vanligaste verktyg med era kunder. Single-sign on via webb och app gör att ert samarbete med kund effektiviseras till max

Bjud sedan in revisorn att samarbeta i alla systemen och få tillgång till all nödvändig data under begränsad tid. Enkelt för alla parter.
Byråportalen frigör redovisningsbyråns tid
De redovisningsbyråer som inte följer med på den digitala resan som nu transformerar det dagliga arbetet hos en byrå, utan fortsätter med att manuellt stansa data, samla in excelfiler och pappersunderlag kommer få det svårt att behålla sina kunder framåt. Moderna byråer utför i dag samma arbete till lägre kostnader och ger sina kunder ett bättre och mer rådgivande stöd med hjälp av moderna integrerade system i en byråportal.
Redovisningsbyråerna behöver digitalisera sitt samarbete med kunden. Att manuellt sitta och mata in uppgifter kommer inte vara hållbart i längden. Kunderna sitter i massvis med olika lösningar som är anpassade för deras branscher och att kunden ska betala för att en konsult sitter och lägger in uppgifter när program kan göra det automatiskt är det ingen ekonomi i enligt oss på Accountec Byråportal.

Byråportal - En brygga mellan system
Accountec byråportal erbjuder en webbaserad plattform där Byråns medarbetare enkelt kommer åt, och administrerar, alla system som man arbetar i mot kund. På samma sätt loggar kunden in och kommer åt alla sina system. Oavsett om datan kommer från en app för tidsrapportering, analys och rapportsystem, lön eller ett annat affärssystem så flyttas den över automatiskt via integrationer mellan de deltagande systemen i Accountec Byråportal.
Detta medför att kunden exempelvis kan arbeta i sitt bransch-anpassade system och byrån kan arbeta i tex Procountor men ingenting behöver matas in mer än en gång och man delar samma information i realtid.

Smarta system för smarta kunder!
Accountec Byråportal integrerar för närvarande med 20 st av Sveriges ledande webbaserade system och tjänster där dessa i sin tur har hundratals integrationer. Allt från reseräkning med hjälp av AI till schemaläggnings-system där kunden själv lägger in uppgifter och sköter administrationen, sedan går uppgifterna över till lön och fakturering där konsulten stämmer av. Integrationer minimerar administrationen, tar bort dubbelarbete och frigör tid för konsulten att kunna ta in fler kunder eller omvandla tiden till kundrådgivning.

The Perfect Firm
Fler och fler byråer erbjuder numera fast pris till kunden där kunden vet vad de betalar för och där kunden i stället får ett värde tillbaka i form av tid med sin konsult och kan prata om hur de kan ta sitt företag till nästa nivå. Framtidens redovisningsbyråer kommer att arbeta på andra sätt. Kunderna efterfrågar mer kvalificerade tjänster som rådgivning, affärsutveckling, systemuppsättning och olika former av konsultuppdrag. i Accountec Byråportal finns det smarta rådgivningsprogram som Företagsplatsen, eller Power BI. Det finns även avancerade system för projektplanering och uppföljnings som tex Tic Tac Mobile, Seven time eller Millnet
Addera större värde i ert erbjudande, frigör tid och öka samtidigt byråns lönsamhet genom att kapitalisera på de medverkande systemen i Accountec Byråportal.
Vad gör framtidens byrå?
FAR & Kairos Future har spanat på framtiden...
Vi lever i en värld som är i ständig förändring, något som påverkar både privatpersoner och företag. Ekonomi- branschen är inget undantag. Överallt kan vi se att digitalisering blir till automatisering och att tekniken tar över mer och mer. Det betyder att redovisnings- lön- och revisionsbyråer kommer behöva anpassa sig till dessa förändringar. Men hur? FAR och Kairo Futures framtidsstudie pekar bland annat på följande KPIer för framtidens byråer.

Dagens molnbaserade verktyg gör det möjligt för byråer att arbeta i realtid, och kan därför samla in och analysera data på ett helt nytt sätt. Att analysera kundernas data, jämföra olika års bokföring och avdelningar, men även ställa kunderna mot varandra för att kunna identifiera styrkor och svagheter, öppnar upp en helt ny marknad.
Redovisningskonsulter och revisorer kommer att kunna ge råd om framtiden, berätta om vilka risker som finns, vilka förändringar som behövs göras för att företagen ska bli mer lönsamma och effektiva i sitt arbete.

Genom att samla byrån och kundens systemen i en portal förenklas samarbetet väsentligt och frigör tid till rådgivning.

Accountecs fyra steg till att bli en smart digital Byrå

1
Vilka program använder ni?
Portalen innehåller bland annat fakturering, bokföring, tidsrapportering, projekthantering, reseräkning, faktura scanning, rapport & analysverktyg. Börja prata internt på byrån om vilka lösningar som finns och på vilka sätt de kan hjälpa er samarbeta med era kunder
2
Paketera ert digitala erbjudande!
Hur vill ni samarbeta med era kunder? Digital redovisning & bokföring inkl rådgivning? Tidsrapportering, projektuppföljning och analys? Portalen ger er möjlighet att "paketera" era digitala tjänster per kund om så önskas.
3
Bjud in era kunder!
Uppstarten kunde inte vara enklare - Importera era kunder från befintligt ekonomisystem.

Välj vilka tjänster kund skall ha. Portalen bjuder sedan in kunden via mail och sms. När det sitter och integrationerna fungerar kan man släppa på fler kunder till ert nya digitala samarbete

4
Bjud in integratörerna till Byrån!
Procountor,Tic Tac Mobile, Seven Time, HR Boxen, Company Expense, Företagsplatsen med flera och få förståelse och ökad kunskap om deras lösningar. Rulla enkelt ut de lösningar som matchar ert digitala erbjudande.
Nyheter för digitala byråer...
Boka en förutsättningslös demo.
Kort demovisning online för att se om vi tänker på samma sätt kring digitalisering?
Din e-post
Namn
Frågor, Önskemål?