Accountec Byråportal

Varför digitalisera byrån?

Mer tid till rådgivning genom effektivare samarbete med era kunder
Ökad kundfokus
Lägg er tid på affärsrådgivning istället för mata in data i olika system
Accountec byråportal är till för redovisnings- lön och revisionsbyråer som vill ta steget in i framtiden där byrån och dess kunder nyttjar en gemensam och användarvänlig plattform för samarbete, analys, rådgivning och kommunikation.
I portalen kan byrån överblicka och hantera samtliga kunder oavsett system.
Byråns kunder får via mobilen och datorn tillgång till sin redovisning, bokföring, tidsrapportering och enkla och överskådliga grafer, nyckeltal och rapporter.

Portalen förenklar samarbetet med era kunder så att ni kan ägna er att att ge bättre rådgivning för att på så sätt stötta era kunders verksamhet och få dem att växa.
Peter Cervin
Partner
Spara enormt med tid och administration genom att enkelt dela dina vanligaste verktyg med era kunder. Single-sign on via webb och app gör att ert samarbete med kund effektiviseras till max

Bjud sedan in revisorn att samarbeta i alla systemen och få tillgång till all nödvändig data under begränsad tid. Enkelt för alla parter.
Peter Cervin
Partner
Spara enormt med tid och administration genom att enkelt dela dina vanligaste verktyg med era kunder. Single-sign on via webb och app gör att ert samarbete med kund effektiviseras till max

Bjud sedan in revisorn att samarbeta i alla systemen och få tillgång till all nödvändig data under begränsad tid. Enkelt för alla parter.
Vad gör framtidens byrå?
FAR & Kairos Future har spanat på framtiden...
Vi lever i en värld som är i ständig förändring, något som påverkar både privatpersoner och företag. Ekonomi- branschen är inget undantag. Överallt kan vi se att digitalisering blir till automatisering och att tekniken tar över mer och mer. Det betyder att redovisnings- lön- och revisionsbyråer kommer behöva anpassa sig till dessa förändringar. Men hur? FAR och Kairo Futures framtidsstudie pekar bland annat på följande KPIer för framtidens byråer.

Dagens molnbaserade verktyg gör det möjligt för byråer att arbeta i realtid, och kan därför samla in och analysera data på ett helt nytt sätt. Att analysera kundernas data, jämföra olika års bokföring och avdelningar, men även ställa kunderna mot varandra för att kunna identifiera styrkor och svagheter, öppnar upp en helt ny marknad.
Redovisningskonsulter och revisorer kommer att kunna ge råd om framtiden, berätta om vilka risker som finns, vilka förändringar som behövs göras för att företagen ska bli mer lönsamma och effektiva i sitt arbete.

Genom att samla byrån och kundens systemen i en portal förenklas samarbetet väsentligt och frigör tid till rådgivning.
Läs hela FARS & Kairos framtidsstudie här
Byråportal, ett enklare sätt att samarbeta
En undersökning från Visma visar att sju av tio svenska företagare vill ha en närmare och mer löpande kontakt med sin redovisningsbyrå. De vill då främst ha analyser och råd kring hur de kan utveckla sitt företag.
Spännande undersökning tycker vi på Accountec. Det håller inte lägre att redovisningskonsulten bara hör av sig en gång om året och pratar om hur det har gått sedan sist, eller fakturerar tid för okvalificerade tjänster såsom att manuellt "stansa" in underlag i diverse system. Vismas undersökning visar att 66 procent av småföretagarna, vill ha en närmare och mer löpande kontakt med sin redovisningsbyrå. Så många som åtta av tio vill prata mer nutid och framtid än dåtid med sin redovisningskonsult.
– Trots digitala arbetsverktyg lägger många redovisningsbyråer fortfarande en stor del av sin tid på att hantera papper manuellt, konstaterar vi på Accountec byråportal*
Med Accountec byråportal kan ni istället erbjuda era kunder ett användarvänligt verktyg som samlar alla era webbaserade program som tex. fakturering och bokföring, tidrapportering kring lön och projekt, reseräkningar, utlägg, och leverantörs fakturor på ett och samma ställe.

Era kunder kan bland annat logga in i portalen, välja att rapportera tid snabbt och enkelt via dator, surfplatta eller mobil. Fota Kvitton och få dem tolkade. Tack vare att systemen i accountec byråportal kan kopplas samman med de vanligaste systemen för löner och fakturering går det lätt att ta fram fakturor, bokföring och löneunderlag för er som byrå.

Att det på så sätt går snabbare att hantera och förbereda löner och redovisning för era kunder gör också att ni som byrå kan hantera fler kunder med med samma arbetsstyrka och därmed öka byråns lönsamhet och lägga mer tid och energi på rådgivning.
*Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat ligger svenska småföretag efter sina kollegor i andra länder när det gäller digitalisering. Bara elva procent av företagen är på en avancerad nivå när det gäller digital teknik. Siffran är lägre än i något annat nordeuropeiskt land och långt under det europeiska genomsnittet på 17 procent.

Boka en förutsättningslös demo.
Kort demovisning online för att se om vi tänker på samma sätt kring digitalisering?
Din e-post
Namn
Frågor, Önskemål?