Accountecs smarta TIPS för digitala byråer

Uppdatering & Nyheter i portalen November 2020

Nu är är vår integration med UC och Regtech klar vilket innebär ett förenklat förfarande vid uppstart av nya kunder i Accountec Byråportal. 
Detta innebär att när man lägger upp en kund i portalen så hämtar portalen upp all data om företaget från UC och fyller automatiskt i alla uppgifter i "kundkortet".  Därefter kan man göra en automatiskt kontroll av PEP (politisk utsatt person) AML (kontroll av pengatvätt) samt kontroll av verklig huvudman.
Nedan följer en enkel översikt av alla nyheter som finns tillgängliga i portalen from 2/11 2020:

  • Integration med Regtech. PEP / AML
  • Koppling UC
  • Komplett Loggbok 

Ärendehanteringen 
  • Attestant kan ändra sig inom en timme efter avlämnad attest
  • Författare kan ”öppna upp” ett attestärende, eller materialärende, som redan godkänts eller nekats. Detta ifall ny information tillkommit som berättigar en ny process.
  • Striktare kontroll över vem som kan radera ett ärende.
  • Kund kan inte radera sina egna ärenden om konsult varit involverad i diskussionen.
  • Man kan fortfarande bara radera det senaste ärendesvaret, men nu kan du inte längre göra det när det gått mer än en timme från svaret postades
  • Enbart administratörer kan radera ärenden som attesterats
  • Ny inkorg: ”Alla ärenden"

För att få en komplett genomgång på alla nyheter  och portalen som helhet så kontakta Peter Cervin för en demo online

peter@accountec.se / 0721-89 2330

Mvh: Accountec Support