Accountec Byråportal
Accountecs smarta TIPS för digitala byråer

Smart rapportering för styrelsen via byråportalen

Vill du snabbt följa upp hur det går för koncernens bolag? Minimera manuellt arbete i Excel, få bättre insyn och uppdaterad information snabbare. Enligt styrelseproffset Tim Hansen ska du digitalisera uppföljningen om du vill hålla koll på hur koncernen egentligen mår.

Boardeaser är en smart integration som enkelt kan läggas till från byråportalen för att utveckla byråns erbjudande kring rapportering och rådgivning. Tim Hansen, en av delägarna i Boardeaser, har själv 25 års erfarenhet av ledningsarbete i koncernbolag. 

Skapa bra VD-rapporter på en minut


– Tidigare har jag inte fått fram bra VD-rapporter varje månad för bolagen. De höll ofta låg kvalitet och kom in sent. Ibland var de rent felaktiga, berättar Tim. 

– Jag ville vara med och utveckla ett system som hämtar data från bokföringen och skapar kvalitetssäkra rapporter. Lättöverskådliga, som alla styrelseledamöter kunde ta del av.

Tack vare att styrelser överlag efterfrågar liknande nyckeltal och rapporter, kan Boardeaser effektivisera och minimera tiden att komma igång. Det kan skilja sig något åt mellan olika branscher och bolag, men oftast inte särskilt mycket. 

I Boardeaser kan man också enkelt skräddarsy sina egna rapporter och dashboards utefter sina egna unika behov. 

– Idag konsoliderar vi koncernen och utformar rapporter till styrelsen på en minut per bolag för de flesta av våra kunder, berättar Tim. 

Jämför du med att konsolidera i Excel går det väldigt fort. Beroende på bolagets storlek kan det manuella arbetet ofta ta flera dagar och ibland en hel vecka.

Boardeaser sparar tid jämfört med att konsolidera i Excel. 

Hur ser en bra koncernrapport ut?


En bra koncernrapport ser ut precis som för ett vanligt bolag, men kompletterad med att alla interna transaktioner är borttagna. Det ska också framgå vilka bolag som bidragit till resultatet och nyckeltalsjämförelse mellan olika koncernbolag. 

Med Boardeaser kan ni sätta upp elimineringsregler och andra smarta funktioner som automatiskt fångar interna transaktioner under en period. Vi stämmer även av ingående och utgående balanser så inget blir fel.

Bättre insikt i verksamheten genom digitalisering


När du digitaliserar konsolideringen får du mycket bättre rapporter, som i sin tur ger dig bättre insikt i verksamheten. Genom det kan du leda dina bolag och organisationer bättre, säger Tim.

Vill du bli bättre på att snabbt följa upp hur det går för dina bolag och samtidigt spara massor av tid? Boka en demo så berättar vi hur du via byråportalen snabbt och enkelt kan visualisera kundernas siffror och presentera färska ekonomirapporter som alla förstår. 

Via er byråportal delar sedan ni enkelt informationen med era kunder i samma plattform – oavsett vilket ekonomisystem ni använder.

Läs mer om Boardeaser, en av många smarta integrationer i Accountec Byråportal, här.