Accountec Byråportal
Accountecs smarta TIPS för digitala byråer

Spara tid och förbättra rådgivningen kring K10

Hanterar du K10-blanketter och kontrolluppgifter åt många av dina kunder? Genom att hantera det löpande via Accountec Byråportal kan du både kapa tid i processen och avsevärt öka kvaliteten i rådgivningen till aktieägarna. 

Genom Accountec Ägarstöd i byråportalen kan du inte bara sköta hanteringen av K10-blanketten på ett smart och smidigt sätt utan även skapa kontrolluppgifter för aktieutdelningar och utbetalda räntor till aktieägarna. 

Smidig och tidsbesparande hantering av K10-blanketterna


Många byråer hjälper sina kunders aktieägare med K10-blanketten under deklarationsperioden. Det kan för många byråer bli hundratals och för de större byråerna tusentals blanketter att fylla i och många siffror att hålla reda på när det görs manuellt i ett skatteprogram.  

”Genom att istället använda byråportalen för hanteringen av K10 kapar byrån bort allt deklarationsarbete för aktieägarna”, säger Lars Lejdborg på Accountec. ”Det både sparar tid och ökar kvaliteten i rådgivningen till ägarna.”

Genom att hantera K10:orna löpande via byråportalen kapas tid i processen samtidigt som kvaliteten i rådgivningen till aktieägarna ökar. 

Det byråportalen gör är att löpande fånga in de uppgifter som påverkar deklarationen i realtid, när konsulten ändå jobbar med kunden och ta med sig all data in till en helt automatiserad deklarationsprocess efter årsskiftet. Utdelning fångas in när den sker och löneuppgifter fångas in omedelbart efter ett löneår.

Realtidsuppdaterad information om gränsbelopp finns alltid tillgänglig i portalen och underlättar konsultens rådgivning avseende utdelning och andra värdeöverföringar. Konsulten behöver aldrig längre ta fram Excel för att räkna ut upparbetat gränsbelopp. 

Så här säger en av Accountecs kunder, Alexander Malmström på DigiM Redovisning, om K10-hanteringen i portalen: 

”Det är en riktigt bra funktion som sparar oss enormt mycket tid. Nu kan vi göra det löpande under året och ha alla K10:or färdiga i januari. I år kommer det kanske att ta oss en timme, jämfört med en vecka tidigare år, att göra alla K10-blanketter.” 

Läs hela kundcaset med DigiM Redovisning här. 

Digitalt ägarstöd via byråportalen ger flera fördelar


En stor fördel för konsulten med att använda byråportalen för K10-processen är att när som helst, direkt på skärmen, kunna se sparad utdelning utan att behöva ta fram Excel och räkna. Det gör att det blir enklare att erbjuda rätt rådgivning till kunden kring vilken utdelning de ska ta under löpande inkomstår. 

I byråportalen finns numera också en löneplaneringsmodul som underlättar rådgivning kring den lön som aktieägarna behöver ta ut för att kvalificera till att använda det s.k. löneunderlaget.

Digitalt ägarstöd via byråportalen sparar tid och underlättar rådgivningen till aktieägarna.

En annan fördel är att konsulten när årsskiftet passerat, direkt med en enkel knapptryckning kan ta ut kontrolluppgifter som automatiskt skickas till aktieägarna som ärenden via portalen. I mars skickas sedan K10-blanketten med ytterligare en knapptryckning tillsammans med en pedagogisk förklaring till vilka belopp som ska fyllas i på huvudblanketten direkt till varje aktieägare. 

”Det här är ett omfattande arbete under den annars ansträngda vårperioden för många byråer om portalen inte används”, säger Lars Lejdborg. 

Alexander Malmström på DigiM Redovisning pekar också på ytterligare en fördel med K10-processen via portalen och det är att all information mellan byrån och kunden skickas helt skyddat. ”Vi behöver inte på samma sätt som om vi skickar mail tänka på om uppgifterna är okej att skicka via mail eller inte”, säger han. ”Via portalen är all kommunikation GDPR-säker.”

Visste du att du via Accountec Byråportal även kan automatisera KYC-processen? Läs mer här.