Accountecs smarta TIPS för digitala byråer

Uppdatering & Nyheter i portalen Januari 2021

Förutom att vi lanserat Accountec Sign i portalen under januari månad så har vi fokuserat på att förbättra vår dokumentdelningsmodul. Här är ett axplock på alla smarta nyheter som finns tillgängliga i portalen from idag (26/1)

Nyheter i Dokumentmodulen / Dokumentdelningen:

  • Drag n Drop av dokument samt mappar är nu implementerat för att förenkla flytt av dokument mellan mappar eller för att organisera om i mappstrukturen för en kund.
  • Ny möjlighet att markera flera dokument för att flytta eller radera dem samtidigt.
  • Nya möjligheter att styra behörigheter av mappar för konsulter - nu kan man tex ta bort löne-mapparna för redovisningsteamet.
  • “Papperskorg” finns numera där dokument som raderas ligger kvar i 30 dagar innan de automatiskt tas bort eller återskapas.
  • När ny individ kopplas till/raderas från en mapp så finns nu möjlighet att detta skall ske rekursivt på undermappar
  • Sortering av dokument i mapp på namn, datum, vem som laddade upp dokumentet.
  • Om man vill ersätta befintlig fil i en mapp med samma namn så får man nu fråga om detta.
  • Ny färgmarkering av mappar för att visa vilka som innehåller dokument.
  • Komprimerad översikt när det finns nya dokument i flera olika mappar 
  • Kund kan inte längre radera/ta bort dokument som byrån delat via portalen.

Önskar ni en demo online där vi visar och går igenom alla nyheter så är det bara att höra av sig till support@accountec.se

Mvh: Team Accountec