Accountecs smarta TIPS för digitala byråer

Bokföring och redovisning till fast pris? Så här byter du prismodell

Vad är timpris?
Timbaserad prissättning är när ett företag tar betalt av sin kund per arbetad timme. Fördelen är att det är enkelt att sätta ett pris på en tjänst - bara att klocka tiden. 
Nackdelar med timpriser?

 • Att ta betalt per timme innebär ofta att den anställde jobbar utan att skriva upp tid eftersom det skulle bli för dyrt att räkna all tid. 
 • Om fel tid - timpris - registreras, kan det innebära tappade intäkter. 
 • Incitament att effektivisera arbetssättet saknas. 
 • Det gynnar heller inte företagets vilja att utveckla nya tjänster. 
 • Osäkert för kunden som inte vet hur mycket det kommer kosta. 
 • Osäkert för byrån eftersom kunden kan vilja förhandla om priset i efterhand och det blir många frågor om fakturan.

Vad är värdebaserad prissättning?
Värdebaserad prissättning betyder att företaget tar betalt av sina kunder helt utefter det värde som tjänsten utgör för kunden - inte hur lång tid det har tagit att leverera den. 

Vad är fast pris
Fast månadspris är ett pris för en tjänst som utförs löpande varje månad i samma omfattning. Ett exempel är löpande redovisning och bokföring, eller lönetjänster. Det är tydligt reglerat vad som ingår i det fasta priset. 

Fördelar med fast pris:
 • Möjlighet att fakturera i förskott 
 • Du är överens med kunden om priset innan du börjar göra jobbet. 
 • Ökad trygghet för kunden - inga överraskningar. 
 • Ökad trygghet för byrån - fakturan ställs ut innan jobbet påbörjas vilket minskar risken för kundförluster. 
 • Ju snabbare du utför jobbet - desto större blir lönsamheten. Fastpris är en viktig grund för att kunna skapa lönsamhet och frigöra kapacitet genom att effektivisera.
Fast pris = högre kundvärde
Bokföring och redovisning i molnet effektiviserar bort en stor del av den tiden som redovisningsbyråer lägger i produktionen. Med fasta priser tappar man inte intäkter vid effektivisering utan sparar bara tid - tid som kan läggas på ekonomisk rådgivning vilket stärker kundföretagen. Redovisningskonsulter som erbjuder rådgivning frågar sina kunder om företagets framtid och planerar budget, förbättrar kassaflödet, tar bort onödiga kostnader, diskuterar prissättning, går igenom prognoser, avvikelser och scenarier och gör konkurrensanalyser, bland mycket annat. Konsulterna utbildar även i bokföringsprogrammen så att företagaren kan bokföra själv, med regelbundna avstämningar.

Fast pris: Guide i 4 steg
Steg 1. Få betalt i förväg, effektivisera din tid
Din kund är mer benägen att köpa en tjänst innan den är utförd än efteråt. Berätta vad du kan bidra med och säg vad det kostar. När kunden har accepterat priset kan du skicka fakturan (varför vänta?) och sedan utföra jobbet. Registrera tiden för att kunna följa upp nedlagd tid och hålla dig inom (din egen) tidsbudget. Jobba aktivt för att effektivisera och tänk att du ska kunna sälja samma sak till en annan kund - till samma pris men på kortare tid. Du söker högt kundvärde utåt - effektiv arbetsprocess internt. Exempel: Ett jobb kräver att du kontaktar en skattejurist som debiterar dig. Du lägger ner många timmar eftersom området är nytt för dig och fakturerar din kund 25.000 kronor. Du frågar en annan kund om hen vill ha samma tjänst och får ja. Du behöver nu bara lägga ner några få timmar för att skapa samma kundvärde. Är det rättvist att den första kunden betalar 25.000 kronor för tjänsten och den andra bara 4.000 kronor? Att utveckla tjänsten tar en viss tid men värdet är konstant för varje ny kund du säljer till. 

2. Paketera tjänster
Du kan paketera både gamla och nya tjänster. När du ska paketera, tänk så här: Definierad tjänst. Ta exemplet ovan, det var en skattetjänst. Deklaration är en annan tjänst. Kan du ta fram fler? Vilka behov har dina kunder? Vilka mål har de med sitt företagande? Om du inte vet så mycket om kundernas mål så fråga. Om du inte hinner prata med kunderna är det ett tecken på att du behöver effektivisera bort tid med hjälp av digitala verktyg

3. Viktigt! Definiera vad som ingår
Om du erbjuder ett fast pris per månad är det noga att definiera och kommunicera vad som ingår och vad som inte ingår. Det som inte ingår paketeras som separata tjänster som du aktivt säljer in baserat på kundens behov. Var uppmärksam på avvikelser. En husförsäljning i en enskild firma påverkar priset. Kunden har också skyldighet att komma in med material. För sent inlämnat material ska avgiftbeläggas. 

4. Ha en testperiod
Får du en ny kund kan det vara svårt att veta hur mycket den vill ha hjälp med och vilken typ av hjälp. Ett tips kan vara att testa först i 3-6 månader innan ni utvärderar gemensamt. Hamnade ni rätt?

Fast pris - Accountecs steg för steg-guide
 1. Äger du en byrå kan du fråga dig: Hur ser din drömroll ut yrkesmässigt? Vill du ha kunder som efterfrågar en engagerad konsult? Vill du ha kunder som berättar mycket för dig om sitt företag? Tycker du att det är bättre att de frågar en gång för mycket än en gång för lite? 
 2. Gå tillbaka och se hur mycket du har fakturerat respektive kund de tre senaste åren. Lägg på en kostnad för utbildning, events, möten och support. 
 3. Glöm inte att lägga på en summa för småsamtalen. Ofta glömmer man att tidrapportera dem. Du får bättre lönsamhet med ett fast påslag som är lika för alla kunder. 
 4. Var tydlig med vad som ingår och inte ingår i paketpriset så att kunden har kontroll. 
 5. Du behöver ha Accountec Byråstöd  för att kunna planera dina kunder. Vad köper kunderna? Hur lång tid tar varje moment?
Vill ni veta mer vad Accountec kan göra för er byrå?
Boka in en demo idag!